Termeni si Conditii de Utilizare si Retur ZappAds

Prevederi generale

 1. Termenii și condițiile de utilizare a Website-ului, incluzând regulile de înregistrare, de publicare a Anunțurilor și de achiziționare a Serviciilor Plătite, cât și aspecte legate de plăți și de procedura de depunere a plângerilor sunt prevăzute în Regulament. Orice utilizator al Serviciului este obligat să ia la cunoștință regulile și conținutul acestui Regulament.
 2. Vizitatorii pot utiliza numai funcții limitate ale Serviciului, în condițiile prevăzute în prezentul Regulament, cu respectarea principiilor de integritate și a legii.
 3. Sub rezerva dreptului oferit către ZappAds, nicio prevedere din acest Regulament nu constituie un acord de utilizare a drepturilor ZappAds sau a drepturilor terților prevăzute în Regulament și nici nu va fi interpretată ca renunțare la aceste drepturi.

În cadrul Website-ului, sunt posibile următoarele acțiuni:

 1. .Serviciile de navigare în conținutul Website-ului, serviciile de Cont și cele de publicare a Anunțurilor sunt furnizate cu titlu gratuit. Celelalte tipuri de servicii sunt furnizate contra cost
 2. Publicarea de Anunțuri în limitele gratuite
 3. Publicarea de Anunțuri plătite în afara Limitelor;
 4. .Utilizarea Contului și a funcțiilor anexate acestuia, inclusiv a funcțiilor din ZappAdsWallet;
 5. Navigarea conținutului de pe website
 6. Prevederile Regulamentului se vor pune în practică în conformitate cu Anunțurile plasate
 7. Utilizarea Serviciului Plătit (inclusiv a Serviciilor de Promovare).
 8. Serviciile de livrare și plată sunt oferite de furnizori de servicii externi, în avantajul Utilizatorilor și în baza unor raporturi juridice, la care ZappAds nu este parte.

Pentru utilizarea integrală a Website-ului, trebuie să dețineți un dispozitiv conectat la Internet, care să îndeplinească următoarele cerințe:

 1. Conexiune activă la internet care să faciliteze comunicarea în dublu sens, prin protocolul HTTPS;
 2. Existența unui browser web actualizat, instalat și configurat în mod adecvat, care să susțină standardul HTML5 și tehnologia foilor de stil în cascadă (CSS3) (Mozilla,. Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer). Browser-ele web trebuie să ruleze cu o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024x768 pixeli;
 3. ZappAds face eforturi pentru a asigura funcționarea fără întreruperi a Website-ului. Pentru o calitate ridicată a serviciilor și a unei funcționări adecvate a Serviciului, Grupul ZappAds are dreptul să stabilească pauze în funcționarea din cadrul Serviciului. Aceste întreruperi tehnice vor fi efectuate în timpul nopții (orele 22-6), iar anumite funcții ale Serviciului și serviciile furnizate de către Grupul ZappAds pot fi limitate sau indisponibile.
 4. Utilizatorii care comunică cu alți Utilizatori prin chat-ul din cadrul Serviciului, iau la cunoștință că faptul că aceste conversații nu sunt private, iar conținutul acestora poate fi citit de către ZappAds. Prin acceptarea prezentului Regulament, Utilizatorul confirmă faptul că ZappAds are dreptul de a accesa și analiza comunicarea Utilizatorului realizată prin funcția de chat a Website-ului, în scopul asigurării unei siguranței și securități optime ale Utilizatorilor, prevenirea fraudei și îmbunătățirea funcționărtii Website-ului.
 5. Pentru mai multe informații legate de modalitatea prin care ZappAds accesează și analizează conținutul conversațiilor din cadrul chat-ului, vă rugăm să studiați Politica de Confidențialitate.

Contul

Pentru o funcționalitate integrală a Serviciului, un Vizitator trebuie să înregistreze un Cont și să folosească Serviciul ca Utilizator autentificat. Contul îi oferă Utilizatorului posibilitatea de a utiliza următoarele funcții ale Website-ului:

 1. Publicarea și administrarea Anunțurilor publicate;
 2. Urmărirea Anunțurilor celorlalți Utilizatori;
 3. Gestionarea plăților și a facturilor aferente serviciilor furnizate pe Website de către ZappAds;
 4. Comandarea de Serviciilor de Promovare;
 5. Transmiterea și primirea de mesaje de la și către alți Utilizatori;
 6. Utilizatorul poate fi reprezentată de o persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu, o persoană juridică sau o formă de organizare fără personalitate juridică, căreia legea îi conferă capacitate de exercițiu. Utilizatorul poate avea un singur Cont asociat adrese de email, cu mențiunea că se va folosi un număr de telefon pentru verificarea prin SMS.

Utilizatorul poate avea un singur cont în cadrul Serviciului. Această regulă nu se aplică atunci când:

 1. Utilizatorul are conturi diferite, folosite în scopuri personale și legate de activitatea sa comercială;
 2. Utilizatorul folosește diferite Conturi în cadrul activităților realizate, cu condiția să nu existe întârzieri legate de plata pentru serviciile oferite de ZappAds, iar Anunțurile postate în fiecare Cont să nu fie repetate pentru aceleași locații;
 3. Este necesar să creați un alt Cont dacă nu puteți accesa Contul vechi (dacă ați uitat parola); pe de altă parte, oricare dintre ipotezele de mai sus vor fi verificate detaliat de către ZappAds, care are autoritatea să suspende Contul în momentul verificării sau de a șterge Contul, în lipsa confirmării circumstanțelor care justifică aplicarea uneia dintre excepțiile de mai sus. Excepțiile prevăzute de această secțiune nu se vor aplica, dacă sunt invocate în scopul evitării plății creanțelor, pentru serviciile furnizate pe Website.

Înregistrarea Contului necesită:

 1. Completarea formularului disponibil pe Website și furnizarea datelor prevăzute prin acesta, inclusiv adresa de email sau codul de autentificare prin intermediul unui furnizor extern de servicii, cum sunt Facebook Google.
 2. Utilizatorul se va asigura că datele furnizate în timpul înregistrării și al utilizării Serviciului sunt corecte și actualizate și că acesta are dreptul de folosi aceste date. Utilizatorul este obligat să actualizeze datele de fiecare dată când apar modificări. ZappAds aredreptul de a bloca un Cont, în cazul în care datele furnizate nu îndeplinesc cerințele de mai sus, în conformitate cu procedura Regulamentului.
 3. Consultarea Regulamentului și a anexelor acestuia și acceptarea prevederilor acestora.
 4. O persoană care acționează în cadrul Website-ului în numele și pe seama unui Utilizator care este persoană juridică sau formă de organizare fără personalitate juridicăse va asigura că aceasta este autorizată corespunzător pentru a acționa și desfășura toate activități în numele unui Utilizator în cadrul Website-ului.
 5. Utilizatorul se obligă să mențină confidențialitatea datelor de accesare a Contului și să le protejeze împotriva accesării acestora de persoane neautorizate. ZappAds va fi imediat informat în cazul în care aveți cunoștință de orice accesare neautorizată a contului de către orice persoană terță și astfel va fi necesar să modificați datele cât de repede posibil.
 6. Contractul de servicii este încheiat pe o perioadă nedeterminată începând de la activarea Contului.

Contractul de servicii de cont poate fi încetat de către Utilizator, ținând cont de următoarele reguli:

1. dreptul de a șterge Contul nu afectează dreptul Utilizatorului de a rezilia contractul, în prevederile legii și Regulamentului
2.ștergerea de Cont se realizează prin: (i) trimiterea de notificări privind ștergerea acestuia la adresa email: contact@ZappAds.ro (ii) selectarea opțiunii corespunzătoare din panoul Contului, sau (iii) transmiterea unei notificări privind ștergerea acestuia către Furnizor.
3.în cazul în care Utilizatorul a acumulat fonduri în ZappAdsWallet, ștergerea Contului este posibilă numai după retragerea prealabilă fondurilor sau după contactarea ZappAds: contact@ZappAds.ro, aspect cu privire la care Utilizatorul va fi informat atunci când va încerca să șteargă Contul, în același timp cu cu rezilierea contractului;
4.după ștergerea Contului sau rezilierea contractului de Cont, Utilizatorul pierde accesul la informațiile generate în cursul utilizării Serviciului.
5.încetarea contractului de servicii de cont va avea efect din momentul efectuării acesteia (pentru viitor), adică plățile efectuate de către Utilizator nu sunt rambursabile. De asemenea, ZappAdsS nu este obligat să ramburseze echivalentul sumelor neutilizate în cadrul Serviciilor cu Plată;
6.în momentul ștergerii Contului de către Utilizator, celelalte contracte dintre între ZappAds și Utilizator, referitoare la serviciile furnizate în cadrul Website-ului, își pierd valabilitatea;

ZappAds are dreptul de a înceta contractul cu Utilizatorul, în cazul în care acesta din urmă:

1. Nu a accesat Contul mai bine de 24 de luni. În acest caz, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge respectivul Cont, inclusiv toate datele personale stocate în Cont, ceea ce înseamnă că Utilizatorul nu îl mai poate accesa și folosi. Informații referitoare la încetarea contractului vor fi oferite Utilizatorului cu 30 de zile în prealabil, la adresa de email oferită în cursul Înregistrării.
2.Utilizatorul poate să-și exprime acordul legat de continuarea utilizării Contului prin intermediul funcției prevăzute, care impune Utilizatorului să se conecteze la Cont. Dreptul ZappAds de a înceta contractul în conformitate cu această prevedere nu limitează dreptul Utilizatorului de a se înregistra din nou în cadrul Serviciului. Cu toate acestea, ZappAds nu garantează că numele de utilizator asociat Contului va fi disponibil pentru utilizare pe parcursul înregistrării;
3. Drept urmare, după notificările transmise de ZappAds cu privire la încetarea unor acțiuni sau omisiuni care încalcă prevederile Regulamentului sau prevederile legislației general aplicabile, Utilizatorul continuă să acționeze neconform.
12. În vederea asigurării unei funcționării optime a Serviciului, a protejării și asigurării securității persoanelor care îl utilizează, ZappAds își rezervă dreptul de a realiza verificări în plus legate de valabilitatea și corectitudinea datelor oferite de către Utilizator și de a cere Utilizatorului să-și confirme identitatea, informațiile cuprinse în Anunț sau informațiile aferente Tranzacției efectuate, în modalitatea aleasă de ZappAds. În cazul în care verificarea datelor sau a identității Utilizatorului nu se realizează cu succes, ZappAds poate suspenda sau bloca funcționarea Contului în conformitate cu regulile stabilite în Regulament.
13. Retragerea Consumatorului. În timp de 14 zile de la încheierea contractului cu ZappAds, un consumator se poate retrage din contract, pentru un anumit Serviciu, fără a oferi un motiv concret, prin trimiterea unei notificări la adresa email: contact@zappads.ro sau în scris, la adresa poștală a Furnizorului. În momentul retragerii din contractul privind serviciile de Cont, celelalte contracte încheiate între ZappAds și Utilizator își pierd valabilitatea. Un model de formular de retragere, care poate fi folosit de către Utilizator nu este obligatoriu, iar Utilizatorul poate transmite o declarație neechivocă de orice alt tip. 14. Contractul privind serviciile de Cont poate fi încetat de către un Utilizator Profesionist în conformitate cu regulile prevăzute, în cazul unei neacceptări a modificărilor aduse Regulamentului, cu privire la care Utilizatorul va fi informat. În acest caz, pentru a înceta contractul privind serviciile de Cont, Utilizatorul profesionist va notifica ZappAds imediat, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care Utilizatorului profesionist i-au fost transmise modificările.
15. Încetarea contractului produce efecte după 15 zile din momentul primirii de către Utilizator a informațiilor legate modificări. Dacă Utilizatorul renunță la această notificare, va prezenta declarație în acest scop că realizează activități exprese pe Website, care să confirme acceptarea acestor condiții modificate.

Servicii de Promovare a Anunțurilor

1.Grupul ZappAds nu este responsabil pentru eficacitatea Serviciilor de Promovare, care sunt înțelese ca reprezentând o creștere reală a interesului față de un Anunț sau de Produsul oferit prin acesta.
2. Serviciile de Promovare și Pachetele aferente acestora sunt furnizate pentru un singur Anunț, iar asta înseamnă că nu este posibilă utilizarea unui pachet de Servicii de Promovare pentru diferite Anunțuri.
3.Serviciile de Promovare sunt disponibile în pachete de servicii, astfel încât Activarea Pachetelor de Servicii de Promovare este posibilă atunci când începeți să utilizați Serviciile de Promovare din Pachet. Regulile legate de Serviciile de Promovare care sunt parte din Pachet nu vor fi schimbate.
4.Utilizatorul poate folosi orice tip de Servicii de Promovare în momentul publicării Anunțului sau pe parcursul afișării acestuia.
5. Pentru a mări vizibilitatea Anunțurilor, Utilizatorii pot opta pentru Servicii de Promovare plătite, sub forma Promovării în lista de Anunțuri, Promovării pe prima pagină a Website-ului și a Reactualizării plătite.

Plăți si Retur

1.În cazul plăților realizate la finalul lunii, în Categoria Locuri de muncă, începerea furnizării Serviciului Plătit va fi posibilă în momentul publicării respectivului Anunț sau la alegerea Utilizatorului Serviciului Plătit.
2.Plățile din cadrul Serviciului se efectuează în avans, respectiv în cuantumul total necesar pentru un anumit Serviciu Plătit, înainte de începerea furnizării sale, prin intermediul formelor de plată oferite de ZappAds. În Categoria Locuri de muncă, plata se poate face și ulterior, respectiv în mod cumulat la sfârșitul fiecărei luni, cu privire la toate Serviciile Plătite furnizate Utilizatorului în cadrul Website-ului, într-o anumită lună (plata la sfârșitul lunii).
3.Atunci când plata se realizează în avans, furnizarea Serviciului Plătit nu va începe mai devreme de momentul în care plata aferentă acestui Serviciu Plătit nu a fost creditată integral în contul ZappAds. În cazul plăților efectuate prin Ordin de Plată, ZappAds va livra serviciul într-un interval de 24-72 ore de la momentul confirmării plății de către furnizorul serviciului de plată.
4.Utilizarea oricăreia dintre metodele de plată (cu excepția plăților din ZappAds Wallet) va necesita stabilirea unui raport juridic diferit cu furnizorul serviciului respectiv de plată și acceptarea Regulamentului acestuia, precum și a Politicilor sale de confidențialitate. ZappAds nu este parte la un astfel de raport și nu poate interveni asupra conținutului sau implementării acestuia.
5. Dacă apar probleme legate de plată, Utilizatorul trebuie să contacteze operatorul de plăți relevant, în vederea lămuririi oricăror neclarități sau a depunerii unei plângeri. În situații de excepție și în limita posibilităților tehnice și organizatorice, ZappAds va oferi sprijin Utilizatorului în vederea clarificării problemei. ZappAds nu își asumă responsabilitatea pentru serviciile de plată furnizate de un prestator extern de servicii.
6.Utilizatorul va fi informat pe Website de prețul Serviciilor cu Plată selectate. Toate prețurile indicate pe Website sunt prețuri brute (care includ taxa pe valoare adăugată, respectiv TVA) exprimate în Euro (EUR).
7.Furnizarea de servicii Utilizatorului de către ZappAds este documentată prin intermediul facturilor emise de Furnizor, în conformitate cu regulamentul prezent.
8.Utilizatorul are obligația de a actualiza datele înregistrate în Cont necesare pentru emiterea facturii de către Furnizorul Serviciului, imediat după apariția oricărei astfel de modificări.
9. Utilizatorul, la latitudinea sa, poate realiza plata utilizând una dintre metodele de plată disponibile în conformitate cu informațiile furnizate în cadrul procesului de selectare a respectivului Serviciu și cu ajutorul instrucțiunilor de plată din cadrul ZappAds Wallet și ale secțiunii Ajutor.
10.Sub rezerva condițiilor prevăzute prin prezentul Regulament, ZappAds pune la dispoziția Utilizatorului facturile, în format electronic, garantând autenticitatea provenienței, a integrității conținutului și a legalității acestora, în special prin salvarea acestora în format pdf și prin punerea lor la dispoziția Utilizatorului, în Contul acestuia, oferindu-i posibilitatea Utilizatorului de a le vizualiza și a le descărca. Utilizatorul care primește facturile în format electronic este obligat să le descarce și să le salveze. De asemenea, poate vizualiza și descărca facturile emise din Contul său, înregistrându-se pe Website cu ajutorul unul computer.
11.În cazul încetării anticipate a afișării Anunțului, din cauza ștergerii Anunțului de către Utilizator sau în cazul în care Produsul a fost vândut ori Utilizatorul a schimbat obiectul Anunțului astfel încât să arate faptul că acesta se referă la alt Produs față de cel inițial, costul necesar pentru publicarea Anunțului și pentru Serviciile Plătite pentru perioadaneutilizării nu va fi restituit.
12. Forma implicită de emitere a facturilor, disponibilă pentru Utilizatori, este cea în format electronic. Acceptarea Regulamentului este reprezentată și de acceptarea transmiterii (punerii la dispoziție) a facturilor în format electronic, în conformitate cu dispoziții legale aplicabile și în sensul Regulamentului.
13. Anunțurile care sunt ilegale sau care nu sunt conforme cu prevederile Regulamentului, în special cele: adăugate în cadrul unei categorii eronate, care se repetă de multe ori (de natură spam), considerate ofensatoare, care au conținut pornografic sau erotic, conținut care promovează activități erotice contrac cost, care constituie o tentativă de fraudă, care încalcă orice tip de drepturi de autor, vor fi șterse, iar comisionul perceput anterior pentru obiectul Anunțului și pentru Serviciile Plătite aferente respectivului Anunț vor fi restituite în contul Utilizatorului, sub formă de puncte folosite pentru utilizarea serviciilor din cadrul Serviciului în termen de 90 de Zile de la momentul ștergerii respectivului Anunț.
14. Un Utilizator care dorește o factură în format tipărit, poate beneficia de această opțiune, adresând o solicitare expresă în acest sens, la adresa de contact: contact@zappads.ro.
15. La solicitarea Utilizatorului, comisionul va fi restituit în numerar, în mod direct în contul bancar din care s-a efectuat plata sau în conformitate cu metoda de plată utilizată. În cazul în care un Anunț este șters după plasarea acestuia în cadrul Serviciului, Utilizatorul se consideră obligat să achite Serviciile de care a beneficiat până în momentul ștergerii Anunțului din cadrul Serviciului. De asemenea, în cazul în care o plată este realizată prin SMS, Serviciul va deduce comisionul perceput de către operatorul serviciului de plată prin SMS pentru activarea Anunțului.

Utilizarea serviciului Balanta ZappAds se bazează pe următoarele reguli:

1. După creditarea plății în contul ZappAds, acesta din urmă repartizează în ZappAds Wallet-ul Utilizatorului numărul de unități egal cu suma plătită. Această sumă este în permanență actualizată după fiecare operațiune efectuată de către Utilizator care duce la modificarea sumei (reîncărcarea conduce la majorarea numărului de unități din ZappAds Wallet, iar plata pentru Serviciul Plătit selectat are drept consecință diminuarea a numărului de unități din ZappAds Wallet);
2. Utilizatorul poate oricând solicita, rambursarea fondurilor plătite în ZappAds Wallet, în orice sumă care nu depășește soldul afișat, ținând seama de plățile și reîncărcările efectuate de către Utilizator. O astfel de solicitare se va transmite prin email (contact@zappads.ro) sau în scris către ZappAds.
3. Restituirea fondurilor din ZappAds Wallet se poate face prin transfer în contul bancar din care s-a efectuat plata sau în conformitate cu metoda de plată utilizată pentru efectuarea plății. Solicitarea privind restituirea fondurilor din ZappAds Wallet nu se aplică creditelor bonus atribuite Contului în cadrul acțiunilor de promovare, concursurilor, punctelor de discount și bonusurilor de rambursare acordate Pachetelor Premium în conformitate cu Anexa nr. 6 "Pachete Business și Premium".
4. Creditele bonus sunt oferite în baza unui regulament de promovare, au o valabilitate de 90 zile, începând cu momentul atribuirii acestora și vor fi folosite în conformitate cu regulile prevăzute prin prezentul Regulament.
5. Utilizatorul are libertate deplină și exclusivă în utilizarea sumelor atribuite în propriul ZappAds Wallet, pe întreaga durată a contractului de servicii de Cont, cu condiția ca acest Cont să fie activ;
6. Utilizatorul trebuie să "crediteze" ZappAds Wallet prin depunerea de fonduri în contul ZappAds, în una dintre monedele acceptate de serviciu, în conformitate cu informațiile puse la dispoziție în cadrul Serviciului;
7. În cazul efectuării de plăți către anumite entități, din ZappAds Wallet, pentru un anumit Serviciu Plătit, ZappAds va deduce prețul datorat pentru furnizarea respectivului Serviciu Plătit, percepând suma corespunzătoare din ZappAds Wallet-ul Utilizatorului (reducerea soldului).